DIKI KITAB PDF

dep soridi u mendin, – men sanga “heqiqet yazmiliri”diki sözlerni ëlip keldim. Men qaytip bërip, Përsiye padishahliqigha hökümranliq qilidighan perishte bilen . For example, kitablirimizdiki (in our books) can be anno‐tated as following: kitab + N^DB + lAr^DB + imiz^DB + Diki 4 Annotation Schema Dependency. dəp soridi u məndin, – mən sanga “ⱨəⱪiⱪət yazmiliri”diki sɵzlərni elip kəldim. Mən ⱪaytip berip, Persiyə padixaⱨliⱪiƣa ⱨɵkümranliⱪ ⱪilidiƣan pərixtə bilən.

Author: Gardalabar Faegar
Country: Montenegro
Language: English (Spanish)
Genre: Technology
Published (Last): 10 June 2018
Pages: 310
PDF File Size: 5.86 Mb
ePub File Size: 1.70 Mb
ISBN: 636-9-93195-322-7
Downloads: 77620
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Taut

Yawayi haywanlar uning astida sayidaytti. WordPress Theme by Simple Themes. Ershtiki samawi qoshun we muqeddes ibadetxana qachanghiche depsende bolar? Uyghurche Muqeddes Kitab Jem’iyiti. Uning jesiti weyran qilinip, yalqunlawatqan otqa tashlandi. Textige ewladliri warisliq qilalmaydu.

Shuning bilen qochqar uninggha qarshiliq qilalmidi. U xumdanni adettiki chaghlardin yette hesse artuq qizitishqa perman qildi. Men dikk, yerge bash qoydum.

  EVALUACION INFANTIL SATTLER PDF

Daniyal | Uyƣurqә Muⱪәddәs Kitab Jəm’iyiti

U ezeldin mewjut bolghuchining huzurigha bashlap kirildi. U Daniyalni shirlardin qutquzdi. Shuning bilen shirlar manga ziyankeshlik qilalmidi. Biraq uning ghelibisi uzungha barmaydu. U ilgiriki bashqa padishahlargha oxshimaydu. Ular heykelning aldida turdi.

“Dunya Kitab Oqush Küni” de Istanbuldiki Uyghur Oqughuchilar Pa’aliyet Ötküzdi

Uning tutqan yoli, qilghan ishlirining barliqi heqtur. I igimiz, nalimizni anglap, birer tedbir qollanghin. Bular aldinqisidek qudretlik bolmaydu.

Shundaq qilsiliri belkim dawamliq ronaq tapidila. Hetta ularning eng xil leshkerlirimu qarshiliq qilishqa ajizliq qilidu.

U ayalliri, toqalliri we emeldarliri bilen bu qedehlerde sharab ichishmekchi bolushti. U shimal padishahigha hujum qilip, uning zor qoshunini esirge alidu. Shu chaghda turqi ademge oxshaydighan birsi aldimda peyda boldi.

Daniyal saq-salamet uwidin chiqti. Awazi bir top ademning awazidek jarangliq idi.

Uning dikj warisi bolush hoquqi bolmisimu, emma u bashqilarning teyyarliqsiz turghan peytidin paydilinip, hiyligerlik qilip, padishahliqni tartiwalidu. Uningda muqeddes ilahlarning rohi bar iken. Chirayi tatirip, putliri halsizlinip, tizliri titreshke bashlidi.

U qudretliklernimu, Xudaning teqwadarlirinimu weyran qilidu. Asmandiki qushlar uning shaxlirigha changga tizatti. Biraq u axiri weyran bolidu, emma insanning qoli bilen bolmaydu. Ular sheytanning xizmitini qilidu.

  ANTIGUOS MITOS JAPONESES NELLY NAUMANN PDF

Diki karthasasmita (@dikikarthasasmita) • Instagram photos and videos

Bu silerge jakarlanghan permandur: Hetta ularning tonida otning is puriqimu yoq idi. Bash Bet Biz Kim? U manga bularning menisini dep berdi.

Jenub padishahimu qudretlik qoshuni bilen jengge atlinidu. Padishah ayalliri, toqalliri we emeldarliri bilen sharab ichishti.

Yaponiye axbaratlirining ürümchidiki etigenlik bazar hujumi heqqidiki inkasliri

Shunga u text we ulughluqtin mehrum qilindi. Muqeddes Kitab Torda Oqung Chushurung. U hetta eng qudretlik padishah bolghan Xudaghimu qarshi chiqidu.